fbpx

Документи

Необходими документи за извършване на прегледа по Наредба №32 на Министерство на транспорта за извършване на годишни технически прегледи:

  • Регистрационен талон на автомобила част 1 (голям талон) или фотокопие и част 2 (малък талон);
  • Полица за валидна застраховка „Гражданска отговорност“;
  • Платен данък на МПС за съответната година;
  • Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила за преглед;